Про факультет

Історична довідка

Історично факультет заснований у 1940 році як фізико-математичне відділення Державного учительського інституту – першого на Волині вищого навчального закладу, який був відкритий того ж року (постанова СНК від 15 квітня 1940 року за №46),

В 1946 році на фізико-математичному відділенні навчалось 44 студенти. У 1948 році відбувся перший випуск вчителів Луцького учительського інституту. Всього отримали дипломи 112 випускників, всі вони одержали призначення на роботу в школи Волинської області. 30 випускників  дістали  кваліфікацію вчителя математики і фізики для викладання в 5-7 класах середньої школи. Кілька випускників фізмату одержали диплом з відзнакою. Серед них – Андрій Мачуський, Марфа Рудь.

У 1952 році на фізико-математичному факультеті налічувалось 115 студентів: 65 – спеціальність “математика”; 50 – спеціальність “фізика”.

У 1953-1954 деканом був Церковницький Сергій Олександрович.

Згідно наказу Міністерства вищої освіти СРСР №1651 від 20.11.51.року Луцький державний учительський інститут реорганізований в Луцький державний педагогічний інститут.

Перший випуск педагогічного інституту відбувся у 1955 році. Кращі випускники фізико-математичного факультету були залишені на роботу на кафедрі математики. Це – Маціщук (Зарицька) Зоя Володимирівна, Ковальчук Роман Миколайович. Пізніше кафедра математики поповнювалась своїми випускниками: Собчук Микола Володимирович (1957 р.), Панасович Володимир Йосипович (1957р.),  Швай Олександр Іванович (1958.), Антонюк Петро Єрофійович (1961р.), Горбайчук Володимир Йосипович (1961 р.), Ілляшенко Валентина Яківна (1961 р.), Нечипоренко Клавдія Олексіївна (1962р.)  Шиян Лідія Дмитрівна (1969 р.), Мельник Йосип Григорович (1970р.) Лизогуб Тамара Аркадіївна (1969 р.), Боровик Анатолій Гнатович (1965р.), Середа Володимир Юрійович (1968 р.).

У 1958 році Церковницького С.О. було призначено проректором з навчальної роботи, а деканом факультету став ветеран Великої Вітчизняної війни, фізик Джупін Григорій Тихонович (він працював деканом до 1962 року). 

У 1962 році загинув в атомобільній катастрофі декан фізико-математичного факультету Джупін Г.Т. Деканом факультету було призначено Горбача Миколу Микитовича, який працював на кафедрі математики з 1954 року, перший поступив в аспірантуру (1957 рік), захистив дисертацію у 1962 році.

В 1952 році був виданий перший збірник наукових праць інституту з фізико-математичних дисциплін, куди увійшли чотири статті з кафедри математики і одна з кафедри фізики:

У 1969 році деканом факультету було призначено Ковальчука Романа Миколайовича, який працював на цій посаді до 1976 року.

У 1976 році деканом факультету обирається Малихіна Нінель Миколаївна, яка керувала факультетом до 1991 року.

Нове піднесення вузу і факультету розпочалось у 1980-1989 роках, коли ректором був Бурчак Нестор Володимирович. В цей період був побудований восьмиповерховий учбово-лабораторний корпус, в який перейшов фізико-математичний факультет (IV i V поверх) у 1985 році. Були обладнані сучасні лабораторії, аудиторії, у 1986 році змонтований дисплейний клас КУВТ “Ямаха”, яким був нагороджений інститут, як пареможець Всесоюзного змагання серед вузів СРСР. Згодом були обладнані ще 2 класи - ВК, “Корвет”.

У 1985-86 н.р. здійснюється перехід на нові навчальні плани. На факультеті  навчаються студенти з 2 спеціальностей: математика і фізика – 315 студ., фізика і математика – 125 студ., на заочній формі навчання – 192 студ.

У липні 1993 році на базі Луцького педадогічного інституту імені Лесі Українки утворений Волинський державний університет імені Лесі Українки (ВДУ). Цього ж року фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: математичний та фізичний.

Деканами математичного факультету були Антонюк П.Є., Кратко М.І., Сташенко М.О., Ковальчук І.Р.

Деканами фізичного факультету були Малихіна Н.М., Богданюк , Головіна Н.А., Федосов С.А.

В 1993 році на математичному факультеті  утворено чотири кафедри: кафедра алгебри і геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кафедра прикладної математики. У 2000 році відділилась кафедра вищої математики та інформатики.

На факультеті у 1993 році відкрита аспірантура із спеціальності “математичний аналіз”. Науковим керівником аспірантів став професор Горбайчук Володимир Йосипович, першими аспірантами стали випускники факультету Піддубний О.М., Падалко Н.Й. В наступні роки поступили в аспірантуру Гембарська С.Б., Товкач Р.В. До аспірантури за цією ж спеціальністю вступив випускник факультету Смаль Б.А. (науковий керівник – доц. Філозоф Л.І.).

У 1994 році відкрита аспірантура з прикладної математики. Першим аспірантом стала Баранова Н.В. (науковий керівник – доц. Михайлюк В.О.). У наступні роки науковими керівниками з цих спеціальностей є професори, доктори наук Кратко М.І., Гарбарчук В.І. Максимович В.М. У 2000–2001 в аспірантурі навчається 5 чоловік.

З 2015 році факультети знову об’єднано під назвою факультет інформаційних систем, фізики та математики.

Сьогодні на факультеті працюють кафедри:

  • алгебри та математичного аналізу; 
  • диференціальних рівнянь та математичної фізики;
  • прикладної математики та інформатики; 
  • вищої математики та інформатики; 
  • експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій; 
  • математичної фізики.

Факультет підтримує тісні стосунки з науковцями Польщі, Швеції, Німеччини, Франції, США та ін. держав.

Студенти факультету призові місця на всеукраїнських олімпіадах, відзначені багатьма дипломами за наукові доробки, серед яких є патенти про наукові винаходи.

Факультет здійснює підготовку фахівців за трьома спеціальностями, які дозволяють випускникам відповідних фахів працювати:

інформатикипрограмістами; розробниками веб-додатків; системними адміністраторами; адміністраторами баз даних (в державних та бізнес структурах) тощо;

фізикина виробництвах, діяльність яких пов’язана з використанням новітньої фізичної апаратури та її обслуговуванням (Modern-Expo, Kromberg & Schubert); спеціалістами конструкторських бюро; системними адміністраторами та адміністраторами баз даних; освітянами;

математики аналітиками; інженерами-математиками; інженерами-програмістами обчислювальних центрів; спеціалістами з розробки, впровадження та використання математичних методів і алгоритмів в різних галузях народного господарства, науково-дослідних установах; освітянами.

 З 2013 року спільно з Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца реалізується програма подвійного диплому для магістрів — магістранти безкоштовно навчаються в Кракові в КГМА на факультеті менеджменту за спеціальностями: інформатика в управлінні, економетрія, програмування мобільних пристроїв.

На факультеті функціонує аспірантура за сімома спеціальностями.

 Відомі випускники:

Шпирковський Володимир Вікторович

Директор приватного підприємства «Лакітек» (1999 р.в.)

Войціховський Олександр Анатолійович

Менеджер проектів. Розробка і стабілізація програмних продуктів для аналізу біржової інформації та торгівлі (2000 р.в.)

Коротєєв Вадим В’ячеславович

Старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України (1999 р.в.)

Редько Роман Анатолійович (2003 р.в.)

Старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Захарчук Дмитро Андрійович (1999 р.в.)
Завідувач кафедри фізики і електротехніки Луцького національного технічного університету  

Пащук Ірина Василівна (2004 р.в.)

Координатор спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".

Хижун Олег Юліанович (1984 р.в.)

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу cпектроскопіїї поверхні новітніх матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 

Мосіюк Олександр Миколайович (1997 р.в.)

Начальник відділу Міністерства фінансів України

Смолюк Іван Олександрович (1973 р.в.)

Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки.

Гнатюк Дмитро Олексійович   (1970 р.в.)

Директор НВК №26 м. Луцька, відмінник освіти України

Іллюшко Василь Віталійович (1986 р.в.)

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Колона

Цейко Віктор Іванович (1984 р.в.)

Директор комунального закладу "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25". Відмінник освіти України

Тішков Богдан Олександрович (2003 р.в.)

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Доцент кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Луньов Сергій Валентинович (2006 р.в.)

Доцент кафедри фізики і електротехніки Луцького національного технічного університету  

Савош Валентин Олексійович (1994 р.в.)

Завідувач відділу фізико-математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Ширма Юрій Олегович (2006 р.в.)

Науковий співробітник інституту ядерних досліджень НАН України

Купоров В'ячеслав Михайлович (2000 р.в.)

Провідний інженер ІФКС НАН України

 

У перспективах розвитку факультету – застосування новітніх технологій і методик навчання, інтеграції освіти і науки до європейських стандартів, поєднання освіти з наукою та виробництвом, організації та здійснення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Роботу колективу факультету в 2015/2016 н.р. спрямовано на підготовку конкурентоспроможних фахівців шляхом підвищення якості надання освітніх послуг, посилення інноваційної складової освіти, ліцензування запитаних на ринку праці спеціальностей, розвиток наукового потенціалу викладачів і студентів, активізацію міжнародних зв’язків, виховання свідомих громадян – патріотів своєї держави, зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.