Програма подвійних дипломів

Студенти факультету Інформаційних систем, фізики та математики, які здобуваютимуть освіту по програмі подвійних дипломів, будуть навчатися без оплати за навчання на Факультеті Управління Краківської Гірничо-Металургійної академії AGH за спеціальністями: інформатика в управлінні;  інформатика та економетрія.

Договір на основі якого студенти факультету Інформаційних систем, фізики та математики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки навчаються в магістратурі факультету Менеджменту (на безоплатній основі) AGH імені Станістала Сташиця.

ПОРОЗУМІННЯ

про спільне навчання ІІ ступеню (магістрів), укладене між

AGH Науково-Технічним Університетом ім. Ст. Сташіца у Кракові

30-059, Краків, ал. Міцкевича 30

в особі Ректора – проф., д-ра технічних наук Тадеуша СМОЛКИ

та

Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки в Луцьку

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

в особі Ректора – проф., д-ра біологічних наук Ігоря КОЦАНА

 

Стаття 1

Мета порозуміння

(1)

            Порозуміння окреслює засади спільного навчання ІІ ступеню (магістрів) на Факультеті Управління (ФУ) AGH Науково-Технічного Університету у Кракові ім. Ст. Сташіца (AGH НТУ), а також на Факультеті Інформаційних систем, фізики та математики (ФІСФМ) Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (СНУ) в Луцьку при лабораторії IT технологій та актуарно-фінансової математики.

(2)

Порозуміння стосується спеціальності Інформатика в Управлінні на напрямках Управління та Управління і Інженерія Виробництва, а також всіх спеціальностей на напрямку Інформатика та Економетрія (при їх створенні) на стаціонарній формі навчання ІІ ступеня на Факультеті Управління AGH НТУ та на спеціальностях (інформатика, математика та фізика) ІІ ступеня Факультету Інформаційних систем, фізики та математики СНУ при лабораторії IT технологій та актуарно-фінансової математики.

(3)

            Навчання згідно цього порозуміння здійснюється в рамках існуючої Генеральної угоди про співпрацю між AGH Науково-Технічного Університету ім. Ст. Сташіца у Кракові і Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки в Луцьку, укладеної в червні 2013 р.

(4)

            Надання дипломів про завершення навчання відбувається при дотриманні всіх обов’язкових в кожній країні правових положень, а особливо Угоди між Урядом Республіки Польща і Кабінетом Міністрів України про взаємне визнання академічних документів про освіту і еквівалентності вчених ступенів від 11 квітня 2005 р., а також опираючись на відповідні Розпорядження навчального процесу, що зобов’язують в AGH НТУ і СНУ.

(5)

Умовою реалізації вищевказаного порозуміння є навчання на факультетах обох вищих навчальних закладів на напрямках в тій самій або спорідненій галузях, а також завершення навчання наданням диплому, визнаного відповідними державами.

Стаття 2

Вимоги

(1)

            Це порозуміння стосується виключно студентів, зарахованих на навчання ІІ ступеню на Факультеті Управління AGH НТУ, а також зарахованих на навчання ІІ ступеню на Факультеті Інформаційних систем, фізики та математики СНУ.

(2)

Випускники І ступеню навчання ФУ AGH НТУ, а також випускники І ступеню навчання ФІСФМ СНУ звільнені з процедури нострифікації на основі Угоди між Урядом Польської Речі Посполитої і Кабінетом Міністрів України про взаємне визнання академічних документів про освіту і еквівалентності вчених ступенів від 11 квітня 2005 р.

(3)

            Умовою навчання в межах порозуміння про спільне навчання ІІ ступеню (магістрів) є підтвердження обома сторонами рівнозначності навчання на напрямах і спеціальностях на ФУ AGH НТУ, а також ФІСФМ СНУ (лабораторія IT технологій та актуарно-фінансової математики), тобто програм і процесу навчання та визначення, які з одержаних результатів будуть визнані, і які екзамени є обов’язковими для повного узгодження, а також визначення умов видачі дипломів про закінчення навчання. Ці умови будуть предметом окремого протоколу рівнозначності, затвердженого Деканом ФУ AGH НТУ і Деканом ФІСФМ СНУ. На підставі протоколу про рівнозначність кандидатові, який прагне отримати диплом, будуть зараховані всі оцінки, одержані під час навчання у вітчизняному навчальному закладі.

(4)

            Умовою отримання диплому ІІ ступеню (магістра) на ФУ AGH НТУ та на ФІСФМ СНУ є навчання тривалістю принаймні один семестр для кандидатів, що претендують на отримання дипломів в обох навчальних закладах, зарахування всіх дисциплін, передбачених навчальним планом, узгодження та затвердження тем дипломних робіт і їх керівників в рамках спільної програми навчання, отримання визначених навчальним планом результатів навчання з врахуванням кількості кредитів ECTS, передбачених положенням AGH НТУ, а також складення державного іспиту та захист дипломної роботи згідно правил кожного навчального закладу. Порядок призначення рецензентів дипломних робіт, їх захист та проведення державного екзамену буде відбуватись згідно вимог кожного навчального закладу.

(5)

            В рамках порозуміння про спільне навчання студенти ФІСФМ СНУ можуть бути зараховані на ФУ AGH НТУ на перший семестр навчання ІІ ступеню.

(6)

            Право на навчання визначається на основі діючих положень в обох навчальних закладах. Студенти, які подають заяви на навчання згідно цього порозуміння, повинні надати документи, які вимагаються згідно законодавства відповідної країни і загальними положеннями обох навчальних закладів.

(7)

            ФУ AGH НТУ і ФІСФМ СНУ розробляють протокол рівнозначності. Сторони визначають координаторів для реалізації порозуміння. Порозуміння вимагає взаємного визнання результатів, отриманих студентами в процесі навчання. Протокол рівнозначності, який є невідємною частиною порозуміння, укладається в письмовій формі.

Стаття 3

Обовязки і права студентів

(1)

            Студенти, що навчаються у рамках порозуміння про спільне навчання, будуть зараховані у ВНЗ згідно з правилами навчання, однаковою мірою на ФУ AGH НТУ та на ФІСФМ СНУ, як студенти стаціонарної форми навчання. Такі студенти користуються тими самими правами і обов’язками, як і інші студенти даного ВНЗ, що визначені у відповідних положеннях, із застереженням пункту (3).

(2)

            Студенти, які здобувають освіту в рамках порозуміння про спільну підготовку магістрів, повинні виказати достатній рівень знання польської або англійської мови. Студенти, які зараховуються на навчання, повинні отримати підтвердження від факультету, на який вони поступають, про те, що рівень володіння однієї з вищевказаних мов дозволяє їм навчатися.

(3)

            Студенти факультету Інформаційних систем, фізики та математки, які здобувають освіту в рамках порозуміння про спільне навчання, будуть навчатися на Факультеті Управління в навчальному закладі AGH без оплати за навчання.

            Партнерські ВНЗи зобов’язуються докласти усіляких зусиль, щоб поселити студентів в студентських гуртожитках, а також допомогти в отриманні віз.

Стаття 4

Видача дипломів

(1)

            Після закінчення навчання студентам, які навчаються за цією угодою, будуть надані два дипломи:

        диплом завершення навчання ІІ ступеню в AGH Науково-Технічного Університету у Кракові ім. Ст. Сташіца з одержанням ступеню магістр;

        диплом про повну вищу освіту ІІ ступеню Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (СНУ) в Луцьку з одержанням ступеня магістр.

(2)

Для того, щоб отримати диплом AGH НТУ про закінчення навчання і додатки до нього, студенти, які навчаються в рамках цієї угоди, подають перелік предметів, зарахованих у кожному семестрі навчання з оцінкою і кількістю кредитів ECTS, завірених печаткою та підписами керівництва факультету. Цей список повинен мати завірений переклад на польську та англійську мови. До згаданих документів необхідно додати необхідну кількість фотографій та оплату в розмірі, який вносять польські студенти за отримання дипломів.

Стаття 5

Виконання положень

(1)

            Відповідальними за реалізацію порозуміння про спільне навчання є:

          Декан Факультету Управління AGH НТУ у Кракові;

          Декан Факультету Інформаційних систем, фізики та математики СНУ в Луцьку.

(2)

            Дипломні роботи юридично підлягають охороні авторських прав згідно польського і українського законодавства. Можливе використання отриманих результатів дипломних робіт буде темою особливих врегулювань.

(3)

            Постанови цього порозуміння, які спричинять додаткові фінансові зобов’язання для одного або обох навчальних закладів зобов’язують після письмової згоди обох сторін.

Стаття 6

Кінцеві положення

(1)

            Порозуміння набуває чинності з днем його підписання Ректорами обох навчальних закладів, а також Деканів ФУ AGH НТУ і ФІСФМ СНУ. Порозуміння укладено польською та українською мовами. Кожна із сторін одержує по одному примірнику в кожній мовній версії. Всі мовні версії однозвучні і мають однакову юридичну чинність.

(2)

            Порозуміння підписано на необмежений термін і може бути розірвана кожною зі сторін в термін, поданий в п. 3.

(3)

            Порозуміння може бути розірване в письмовій формі кожною із сторін, не пізніше, ніж за 6 місяців перед завершенням навчального року. Студентам, які під час чинного припинення угоди, знаходяться в процесі обміну, гарантується можливість завершення навчання у партнерському навчальному закладі.

(4)

            Рішення щодо надання подвійних дипломів будуть представлені Ректорату з метою підтвердження і представлення для затвердження Ректорами ВНЗ. Оригінали підписаної угоди залишаються в Ректораті АГХ та в Ректораті СНУ.

ЯКЩО МИ ВАС ЗАЦІКАВИЛИ, ТОДІ ЗКОНТАКТУЙТЕ З НАМИ

ЗВ'ЯЗАТИСЯ ІЗ НАМИ