Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій

Кафедра створена у 2015 році на базі двох кафедр: загальної фізики та методики викладання фізики та кафедри фізики твердого тіла й інформаційно-вимірювальних технологій.

Напрямки наукових досліджень:

1. Дидактичні фун­кції методів фізичної науки.

  • Дидактичні функ­ції експеримента­льного методу на­укового пізнання.
  • Дидактичні функ­ції методу моделювання.
  • Методи розв’язування фізичних задач.
  • Засоби сучасної електроніки та інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному експерименті з фізики.
  • Комп’ютерне моделювання в освіті та науці.

2. Спектроскопія аморфних та кристалічних середовищ

  •    Дослідження оптичних та фотоелектричних властивостей аморфних та кристалічних матеріалів.

3. Дослідження радіаційних дефектів і механізмів їх утворення в бінарних халькогенідних напівпровідниках, фізичних властивостей халькогенідних напівпровідникових фаз і сплавів.

Кафедра має договори про наукове співробітництво і підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Інститутом фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ), науковим центром ”Інститут ядерних досліджень” НАН України (м. Київ), Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (м. Київ), Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Львівським національним університетом імені І. Франка, Чернівецьким національним університетом імені Ю Федьковича, Луцьким національним технічним університетом, Інститутом проблем технології і особливо чистих матеріалів РАН (м. Чорноголовка), Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Національним університетом імені Тараса Шевченка, Рівненським гуманітарним університетом, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Члени кафедри систематично беруть участь в семінарах на запрошення закордонних наукових центрів, зокрема, навчально-наукового центру Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія), Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) (м. Женева, Швейцарія).