Кафедра комп'ютерних наук та кібербезпеки

Адреса

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. 504, 505

Телефон

+38(0332)49408

 Історична довідка

Кафедра прикладної математики створена в 1993 р. як загальноуніверситетська кафедра для викладання дисциплін з програмування, основ інформатики та прикладної математики. Як випускна із спеціальності «Інформатика» діє з 1996р. - з першого набору студентів вказаної спеціальності. До 2011 року кафедра єдина на Волині забезпечувала підготовку фахівців з інформатики.

У 2011 році кафедру перейменовано на кафедру прикладної математики та інформатики. Кафедра прикладної інформатики та інформатики активно співпрацює з іншими кафедрами університету, Луцьким міським та обласним управлінням освіти та науки, обласною держадміністрацією, районними управліннями освіти, українськими та зарубіжними університетами.

Завідувачами кафедри були:

к.ф.-м.н., доц. Миронюк П.Й. (1993 р. – квітень, 1998 р.);

д.ф.-м.н., проф. Кратко М.І. (квітень, 1998 р. – вересень 1999 р.);

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (вересень, 1999 р. – листопад, 2000 р.);

д.т.н., проф., академік УкрАІН (Української Академії інформатики) Гарбарчук В.І. (листопад, 2000 р. – вересень, 2004 р.);

к.ф.-м.н., доц., член-кор. УкрАІН Михайлюк В.О. (вересень, 2004 р. – жовтень, 2007 р.);

д.ф.-м.н., проф. Братійчук М.В. (2007-2008 н.р.);

д.ф.-м.н., проф. Денисюк І.Т. (2008-2010 p.р.);

к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (вересень, 2010 р. – 2012 р.);

д.ф.-м.н., проф. Кулик В.Л. (2012 р. – 31.03.2015 р.);

в.о. зав.каф. к.п.н., доц. Чепрасова Т.І. (1.04.2015 р. – 31.08.2015 р.);

д.ф.-м.н., проф. Михайлюк В.О. (з 1.09.2015 р.)

Напрямки наукових досліджень:

Системний аналіз математичних моделей динамічних систем та їх застосування.

Математичні моделі управління інформаційними ризиками.

Наближені алгоритми реоптимізації задач дискретної оптимізації

Використання інформаційних технологій в економіці.

Ефективні алгоритми на графах.


Напрями підготовки. 

З 2016 року на кафедрі підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

- перший (бакалаврський) – бакалавр;

- другий (магістерський) – магістр;

- третій (освітньо-науковий) – доктор філософії.

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка БАКАЛАВРІВ:

за галуззю знань 12 "Інформаційні технології" 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Випускникам присвоюється кваліфікація: Фахівець з інформаційних технологій. Викладач-стажист

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення систем та технологія обробки інформації
 2. Технологія безпеки та захисту інформації
 3. Веб-технології та інформаційний аналіз

за галуззю знань 01 "Освіта" 014.09 "Середня освіта (Інформатика)”

Випускникам присвоюється кваліфікація: Вчитель інформатики. Фахівець з інформаційних технологій

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення систем та технологія обробки інформації
 2. Інформатика та технологія навчання інформатики
 3. Веб-технології та інформаційний аналіз

за галуззю знань 11 "Математика та статистика"  113 "Прикладна математика"

Випускникам присвоюється кваліфікація: Фахівець з математичного моделювання та прикладного програмування. Викладач-стажист

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення комп’ютерних систем та прикладне програмування
 2. Математичне моделювання та обробка даних

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка СПЕЦІАЛІСТІВ:

за галуззю знань 12 "Інформаційні технології"  122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Випускникам надається кваліфікація: Спеціаліст з інформатики. Викладач середніх навчальних закладів

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення комп’ютерних систем
 2. Технологія безпеки інформації

за галуззю знань 01 "Освіта"  014.09 "Середня освіта (Інформатика)"

Випускникам надається кваліфікація: Викладач інформатики. Спеціаліст з інформатики

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення комп’ютерних систем
 2. Технологія безпеки інформації

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка МАГІСТРІВ:

за галуззю знань 12 "Інформаційні технології"  122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Випускникам надається кваліфікація: Аналітик комп’ютерних систем.  Науковий співробітник (галузь обчислень). Викладач

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення систем та технологія (чи технології) обробки інформації
 2. Технологія безпеки та захисту інформації
 3. Веб-технології та інформаційний аналіз

за галуззю знань 01 "Освіта" напряму підготовки  014.09 "Середня освіта (Інформатика)"

Випускникам надається кваліфікація: Викладач інформатики. Аналітик комп’ютерних систем

Спеціалізації:

 1. Програмне забезпечення систем та технологія обробки інформації
 2. Технологія безпеки та захисту інформації
 3. Веб-технології та інформаційний аналіз

Доктор філософії – за галуззю знань 11 "Математика та статистика" – 113 "Прикладна математика".

 

До 2016 року кафедра прикладної математики та інформатики готувала і завершує підготовку бакалаврів (3 та 4 курс) за напрямом 6.040302 «Інформатика»