Лабораторія програмно-алгоритмічного забезпечення інформаційних технологій

Основні напрямки діяльності

Математичне та інформаційне моделювання процесів

Методи оптимізації і теорія системного аналізу

Теорія і методи сучасного програмування (БД, БЗ і т. д.)

Методи (технічні і програмні) захисту інформації (методи криптографії)

Комп’ютерні і телекомунікаційні засоби обробки та надійності передачі даних