Науково-дослідна лабораторія електроніки твердого тіла

Основні напрямки діяльності

Дослідження спектрів фотолюмінесценції склоподібних сплавів після g-опромінення

Дослідження кінетики накопичення та характеристик парамагнітних дефектів у g-опромінених стеклах

Дослідження залежності оптичних властивостей халькогенідних стекол від умов синтезу

Дослідження спектрального розподілу фотолюмінесценції склоподібних сплавів легованих іонами Er3+ та Yb3+ при низькій та кімнатній температурах