Науково-дослідна лабораторія оптики твердого тіла

Основні напрямки діяльності

Вивчення впливу вплив різних домішок на структуру, оптичні та фотоелектричні властивості халькогенідних напівпровідників

Розгляд закономірності зміни оптичних спектрів поглинання та фотопровідності в кристалах твердих розчинів від температури і склад