Головіна Ніна Анатоліївна

Головіна Ніна Анатоліївна
Посада
доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій.
Науковий ступінь
кандидат фізико-математичних наук.
Номер телефону
+38(0332)249211
Кафедра
Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій

Вчене звання: доцент.

Тема кандидатської дисертації: “Прояв молекулярного поліморфізму і міжмолекулярних взаємодій в інфрачервоних спектрах рідких кристалів з водневими зв’язками”.

 

У 1981 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, де отримала кваліфікацію «Вчитель фізики та математики». Працювала з 1981 по 1985 рік лаборантом кафедри математичного аналізу, інженером науково-дослідної лабораторії квантової електроніки, керувала госпдоговірною темою. Стажист-дослідник (1985-1987рр.), аспірант Інституту фізики НАН України м. Київ (1987-1991) у відділі фото активності. У групі інфрачервоної спектроскопії, під керівництвом проф. Галини Олександрівни Пучківської досліджувала нові класи рідких кристалів. Зокрема, виконала дослідження “Прояв молекулярного поліморфізму і міжмолекулярних взаємодій в інфрачервоних спектрах рідких кристалів з водневими зв’язками”. У 1991 році успішно та своєчасно захистила дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

З 1991 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки. У 1993 році за цикл наукових робіт (1988-1993рр.) з інфрачервоної спектроскопії рідких кристалів отримала індивідуальний грант Міжнародної фундації Сороса. У 1997 році отримала атестат доцента, а у 1998 році – звання Соросівського доцента.

2005 року Ніна Анатоліївна обрана деканом фізичного факультету терміном на сім років. У 2011 році Головіна Н.А. обрана завідувачем кафедри загальної фізики та методики викладання фізики.

Автор більше 120 наукових та методичних праць. Працює над темою “Інфрачервона спектроскопія рідких кристалів”. Результати фундаментальних досліджень знайшли відображення у більше ніж 70 публікаціях у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Виконувала обов’язки куратора наукового товариства аспірантів і студентів фізичного факультету, університету.

Голова програмного та організаційного комітетів конференцій, які проводила кафедра загальної фізики та методики викладання фізики: Всеукраїнські науково-практичні “Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів з фізики в умовах сучасного освітнього середовища” (2008 р., 2009 р.) та „Моделювання у навчальному процесі з фізики” (2010 р.), „Навчальний фізичний експеримент в системі сучасних педагогічних технологій” (2012 р.), “Формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів при вивченні фізико-математичних дисциплін” (2014 р.).

Усе своє професійне життя Н.А. Головіна присвятила роботі з обдарованими дітьми Волині. Протягом багатьох років працювала у Волинській Малій Академії наук. Керувала гуртком фізики. Вихованці були призерами і переможцями міської, обласної, всеукраїнської олімпіад, конкурсів-захистів учнівських наукових робіт, турнірів юних фізиків, винахідників і раціоналізаторів. Член журі республіканського Турніру юних фізиків. Працюючи деканом була головою журі обласної учнівської олімпіади з фізики, обласних турніру юних фізиків, турніру юних винахідників і раціоналізаторів. Член журі Всеукраїнської олімпіади з фізики для студентів (2012, 2013р.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016 р.). На даний час Ніна Анатоліївна є членом Вченої Ради факультету, та Наукової Ради університету.

Дисципліни, що викладаються:

Загальна фізика (молекулярна

Фізика рідких кристалів

Основи лазерної фізики

Практикум розв’язування фізичних задач

Основи оптоелектроніки

Волоконно-оптичні системи передачі інформації

 

Нагороди: Відмінник освіти, 1996; Соросівський доцент, 1998; Подяка Прем’єр-міністра України, 2010.

Членство в офіційних наукових товариствах: Член Українського фізичного товариства