Мирончук Галина Леонідівна

Мирончук Галина Леонідівна
Посада
доцент кафедри експериментальної фізики та та інформаційно-вимірювальних технологій.
Науковий ступінь
кандидат фізико-математичних наук
Кафедра
Кафедра експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій

Тема кандидатської дисертації: Дефектоутворення в монокристалах CdS  і CdS:Cu при опроміненні частинками підпорогової енергії

В 2000 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки. З 2000 по 2001 рр. працювала вчителем фізики в ЗОШ № 2 м.Луцька. З 2001 по 2002 р.р. працювала старшим лаборантом кафедри фізики твердого тіла.

З 2002 по 2005 р.р. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва. В 2009 р. захистила дисертацію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки й одержала вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук в області фізики напівпровілників і діелектриків.

З 2005 р. по 2010 р. працювала асистентом і старшим викладачем кафедри фізики твердого тіла., з 2011р. – доцентом  кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій, тепер доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій.

Під керівництвом науковця виконуються кандидатські дисертації. Один аспірант успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Є співавтором двох монографій та навчального посібника з грифом МОН, автором понад 150 наукових друкованих праць. Публікації стосуються проблем дослідження фізичних властивостей халькогенідних та галогенідних сполук.

 

Дисципліни, що викладаються

Фізика ядра і елементарних частинок

Нерівноважні прцеси в напівпровідниках

Прикладні математичні пакети

Електрорадіоматеріали

Поверхневі явища в напівпровідниках