Товкач Роман Володимирович

Товкач Роман Володимирович
Посада
доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики.
Науковий ступінь
кандидат фізико-математичних наук.
Кафедра
Кафедра диференціальних рівнянь та математичної фізики

Вчене звання: доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Умови збіжності рядів Фур’є і наближення функцій з класів С(ε)».

 

У 1995 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.

В 1995-1996 роках працював учителем інформатики Ковельської ЗОСШ № 5.

У листопаді 1996 р. вступив до аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 1999 року працював старшим викладачем кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Волинського державного університету імені Лесі Українки.  

В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз.

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Автор понад 30 наукових праць.

 

Дисципліни, що викладаються:

Теорія міри та інтегралу

Моделювання соціально-економічних процесів

Математична економіка

Вища математика

Дисципліни, що викладаються: