Волошина Тетяна Володимирівна

Волошина Тетяна Володимирівна
Посада
доцент кафедри алгебри і математичного аналізу.
Науковий ступінь
кандидат фізико-математичних наук.
Кафедра
Кафедра алгебри та математичного аналізу

Тема кандидатської дисертації: "Зображення інверсних напівгруп частковими підстановками".

 

У 1997 році закінчила механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

З 1997 по 2001 р.р. навчалася без відриву від виробництва в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка при кафедрі алгебри та математичної логіки. У травні 2002 року захистила дисертацію «Зображення інверсних напівгруп частковими підстановками» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел.

Під час навчання в аспірантурі працювала у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на посаді молодшого наукового співробітника держбюджетної теми «Розробка растрово-електронно-мікроскопічних стереолого-стереометричних методів мікроструктурних досліджень морфокристалічних особливостей будови кістки, її регенерації під впливом еко-антропогенних факторів» (науковий керівник – доктор тех. наук, професор Мельник В. М.) За результатами досліджень теми опубліковано у співавторстві 4 наукових статті. Керувала науковою роботою студентів географічного факультету по створенню електронних карт, баз даних географічних об’єктів за допомогою ГІС-технологій.

З 2002 року по 2015 рік працювала на кафедрі геометрії і алгебри математичного факультету ВНУ імені Лесі Українки, з 2005 року – на посаді доцента, з 2010 по 2015 рік – на посаді завідувача кафедри геометрії і алгебри. З вересня 2015 року після реорганізації кафедр працює на посаді доцента кафедри алгебри та математичного аналізу.

Автор понад 30 наукових статей, 3 навчальних посібників. Публікації стосуються дослідження інверсних напівгруп (скінченної симетричної інверсної напівгрупи, моногенних інверсних напівгруп, напівгрупи усіх часткових лінійних відображень скінченновимірного векторного простору, фінітарної інверсної напівгрупи) та їх замкнених інверсних піднапівгруп, зображень напівгруп за допомогою часткових підстановок множини (транзитивних, точних, імпримітивних), конгруенцій підстановочних зображень напівгруп, орбіт цих зображень, котранзитивних піднапівгруп повної напівгрупи перетворень скінченної множини.

Дисципліни, що викладаються: