Магістр 014 Середня освіта (Інформатика)

1. Цикл загальної підготовки  

1.1 Нормативні навчальні дисципліни 

Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ

Конфліктологія та девіантологія

Мультипроцесорні системи (анотація)

Системна оптимізація та основи логістики (анотація)

Прикладна дискретна математика (анотація)

Моделювання і аналіз систем різної природи (анотація)

Технології і засоби консолідації інформації (анотація)

Проектування та адміністрування корпоративних мереж (анотація)

2. Цикл професійної підготовки 

 2.1 Нормативні навчальні дисципліни

Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації (анотація)

Технологія навчання комп’ютерних наук у вищому навчальному закладі (анотація)

Сучасні Веб-технології в прикладних застосуваннях (анотація)

Інтелектуальний аналіз даних (анотація)

Переддипломна практика

Виробнича (асистентська) практика (анотація)

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

Блок дисциплін 1. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Проектування інформаційних систем та системи програмування (анотація)

Комп’ютерне авторське право та інтелектуальна власність в галузі програмного забезпечення (анотація)

Технології обробки даних в системах штучного інтелекту (анотація)

Вибрані питання комп’ютерної інженерії та методика їх вивчення у внз

Блок дисциплін 2. ІНФОРМАТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Системи програмування та методика їх вивчення

Інформаційно-комунікаційні технології та методика їх вивчення

Спецкурс

Вибрані питання інформатики та методика їх вивчення у внз

Блок дисциплін 3. ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту (анотація)

Пошукова оптимізація та веб-аналітика (анотація)

Проектування і розробка веб-застосувань на основі сучасних інформаційних технологій (анотація)

Вибрані питання інформаційних технологій та методика їх вивчення у внз