Магістр 111 Математика

1. Цикл загальної підготовки  

1.1 Нормативні навчальні дисципліни 

Методологія та організація наукових досліджень 

Теорія випадкових процесів

Дослідження операцій 

Методологія та філософія математики 

Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем 

Математична економіка 

Статистичні методи в економіці та фінансах 

 2. Цикл професійної підготовки 

 2.1 Нормативні навчальні дисципліни

Прикладні математичні пакети для обробки даних та  моделювання 

Додаткові розділи функціонального аналізу 

Фінансова та актуарна математика

Виробнича (асистентська) практика 

Виробнича (переддипломна) практика 

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

Блок дисциплін 1.  МАТЕМАТИЧНИЙ   АНАЛІЗ,  АЛГЕБРА ТА  ГЕОМЕТРІЯ 

Вибрані питання сучасної диференціальної геометрії та топології 

Елементи теорії наближень 

Зображення алгебраїчних структур 

Науковий семінар з математичного аналізу, алгебри та геометрії 

Блок дисциплін 2.  ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ   РІВНЯННЯ  ТА  МАТЕМАТИЧНА  ФІЗИКА 

Методи теорії наближень на класах диференційовних функцій 

Бігармонійний інтеграл Пуассона та його апроксимативні властивості 

Елементи теорії міри та інтегралу Лебега 

Науковий семінар з диференціальних рівнянь та математичної фізики