Магістр 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

1. Цикл загальної підготовки  

1.1 Нормативні навчальні дисципліни 

Інтелектуальна власність

Наукова комунікація іноземною мовою

Методологія та організація наукових досліджень

Системна оптимізація та основи логістики (анотація)

Прикладна дискретна математика (анотація)

Моделювання і аналіз систем різної природи (анотація)

Мультипроцесорні системи (анотація)

Технології і засоби консолідації інформації (анотація)

Проектування та адміністрування корпоративних мереж (анотація)

2. Цикл професійної підготовки 

 2.1 Нормативні навчальні дисципліни

Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації (анотація)

Технологія навчання комп’ютерних наук у вищому навчальному закладі (анотація)

Сучасні Веб-технології в прикладних застосуваннях (анотація)

Інтелектуальний аналіз даних (анотація)

Переддипломна практика

Виробнича (асистентська) практика (анотація)

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

Блок дисциплін 1. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Проектування інформаційних систем та системи програмування (анотація)

Комп’ютерне авторське право та інтелектуальна власність в галузі програмного забезпечення (анотація)

Технології обробки даних в системах штучного інтелекту (анотація)

Наукові семінари з проблем програмного забезпечення (анотація)

Блок дисциплін 2. ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту (анотація)

Пошукова оптимізація та веб-аналітика (анотація)

Проектування і розробка веб-застосувань на основі сучасних інформаційних технологій (анотація)

Наукові семінари з проблем веб-технологій (анотація)