Результати роботи VII міжнародної науково-практичної конференції "МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА"

Результати роботи VII міжнародної науково-практичної конференції "МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА"

3-5 червня 2018 р на базі практик "Гарт" Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, що знаходиться на березі озера "Світязь", відбулась VII міжнародна науково-практична конференція "МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.  ОСВІТА". Організатор конференції кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кафедра ІСМ Національного університету «Львівська політехніка» та Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Відкрили конференцію Самойленко Анатолій Михайлович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, директор інституту математики НАН України та Перестюк Микола Олексійович, академік НАН України, зав. кафедри диференціальних та інтегральних рівнянь, механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конференція проводилась в трьох секціях:

  • математика;
  • інформаційні технології;
  • освіта.

З цікавою доповіддю про тенденції інформатизації інфраструктури міста в рамках проекту «Розумне місто» виступили Пасічник Володимир Володимирович, д-р техн. наук, професор, кафедри “Інформаційні системи та мережі” Національного університету “Львівська політехніка”, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України та Кунанець Наталія Едуардівна, д-р с-к. наук, професор, кафедри “Інформаційні системи та мережі” Національного університету “Львівська політехніка”.

Чичурін Олександр В’ячеславович, д-р фіз.-мат. наук, професор Католицького університету Любліна (Польща), д-р фіз.-мат. наук, завідувач кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки представив на розгляд учасників конференції доповідь на тему "О соотношениях между точными и приближенными решениями модели хемостата, содержащей два субстрата и один микроорганизм". Завдяки конкретному практичному застосуванню математичних викладів поданих в роботі для сучасних біотехнологій, доповідь викликала жвавий інтерес, який переріс в тривалу дискусію.

Ігор Михайлович Черевко, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України поділився своїми  науковими здобутками щодо методики побудови та обґрунтування схем апроксимації початкових і крайових задач при досліджені ітераційних алгоритмів знаходження розв'язків диференціально-функціональних рівнянь.

Загалом в роботі конференції взяло участь 136 представників наукових установ і вищих навчальних закладів України, Білорусі, Польші, Швеції.

Серед учасників конференції, які змогли поєднати свої наукові інтереси та можливість живого дотику до перлини Волинського краю: озера Світязь та чудової природи навколо нього було 3 академіки, 15 докторів та 17 кандидатів наук.

Для молодих вчених учасників конференції корисним був науково-практичний семінар, що проходив в межах  конференції, на тему "Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю".

Робота конференції та семінару не обмежувалась конференцзалом. Дискусії продовжувались на березі озера та біля вогнища ввечері.