Розрахунок конкурсного балу при вступі в магістратуру

За інформацією http://osvita.ua/ розрахунок конкурсного балу при вступі в магістратуру здійснюється наступним чином:

1. Конкурсний бал (КБ) особи, яка вступає на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», визначається за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3

  • П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П2 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П3 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів);
  • К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, які щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України. У 2020 році К1 встановлений на рівні 0,25; К2 - на рівні 0,5; К3 - на рівні 0,25;

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на всі інші спеціальності (крім спеціальностей галузей знань «Освіта/Педагогіка»«Аграрні науки та продовольство», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальностей «Музичне мистецтво»«Право» та «Міжнародне право») конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

  • П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
  • П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ) відповідно до правил прийому закладу вищої освіти, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань «Освіта/Педагогіка»«Аграрні науки та продовольство», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», а також спеціальності «Музичне мистецтво», конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інших показників конкурсного відбору відповідно до правил прийому закладу вищої освіти.