До подачі заяв абітурієнтами залишилося 2 дні! Інформація, що може допомогти при Вашому виборі

До подачі заяв абітурієнтами залишилося 2 дні! Інформація, що може допомогти при Вашому виборі

Факультет інформаційних систем, фізики та математики здійснює підготовку бакалаврів за такими спеціальностями:

014.04 – Середня освіта (Математика)

014.08 – Середня освіта (Фізика)

014.09 – Середня освіта (Інформатика)

104 – Фізика та астрономія

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

111 – Математика

113 – Прикладна математика

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Можна обрати кілька споріднених спеціальностей, вказати їх як пріоритетні, і з великою ймовірністю вступити на державну форму навчання. Кількість бюджетних місць на ці спеціальності традиційно складає великий відсоток, один із найбільших в університеті. Це пов’язано із тим, що держава підтримує вказані напрямки, оскільки вони стратегічно важливі для національної безпеки, прогресивного технічного розвитку, впровадження новітніх інформаційних технологій. Навіть стипендії на більшості із вказаних спеціальностей підвищені.

До переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році) належать усі перераховані вищі предметні спеціалізації спеціальності 014 Середня освіта, а також 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 Математика. При вступі саме на ці спеціальності в СНУ імені Лесі Українки (згідно з п.8, розділу VII Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році) учасникам Всеукраїнської олімпіади СНУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Кілька останніх років поспіль при вступі до закладів вищої освіти України здійснюється принцип «державне місце йде за вступником», що на практиці означає, що абітурієнти з високими конкурсними балами отримують державне місце у тому вищому навчальному закладі та на тій спеціальності, де вказаний найвищий пріоритет. Фактично найсильніші абітурієнти всієї України своїм вибором пріоритетів формують розподіл державних місць серед вищих навчальних закладів. Точно передбачити, якого рівня підготовки цього року будуть наші абітурієнти, ми не можемо. Проте можна спрогнозувати це за конкурсною ситуацією минулих років.

Так, майже весь ліцензований обсяг (25 місць) спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології був заповнений державними місцями, тобто вони були виділені сильним абітурієнтам, які вибрали СНУ та цю спеціальність у якості першого-другого пріоритетів. На спеціальностях Середня освіта (Математика), Середня освіта (Інформатика) та Математика студенти у нас навчаються лише на державній формі, і ліцензійний обсяг не вичерпаний. Нова спеціальність Прикладна математика минулого року користувалася популярністю у сильних абітурієнтів, усі вони отримали державні місця. Проте навчатися на платній формі за цією спеціальністю бажаючих виявилося мало.

Узагальнючи все вищесказане, можна зазначити, що у абітурієнтів з високими конкурсними балами є високі  шанси вступити на будь-яку омріяну спеціальність у наш університет, на державну форму навчання, звичайно за умови складання відповідних ЗНО і правильного вибору пріоритетів. Абітурієнт, який набрав менше, ніж хотілося, балів на ЗНО, має хороші шанси при вступі на спеціальності з Переліку особливої підтримки держави.

Навчання на бакалавраті факультету інформаційних систем, фізики та математики СНУ можна поєднати з навчанням у Академії Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) на спеціальностях Математика, Фізика та Інформатика за програмою подвійних дипломів, що успішно функціонує на факультеті протягом кількох останніх років. При цьому можливе поєднання різних спеціальностей. Наприклад, можна навчатися на спеціальності 111 Математика в СНУ і одночасно на спеціальності Інформатика у Польщі.