Історія виникнення мов програмування

Історія виникнення мов програмування

Від часу створення перших програмованих машин (наприклад, “програмовані” ткацькі верстати 19 століття) було розроблено понад 2500 мов програмування і ця кількість щороку зростає. У тексті нижче наведемо хронологію виникнення “ключових” мов – тих, які здійснили найбільший вплив на подальший розвиток мов програмування.

1930-1940 рр. – виникає лямбда-числення та машина Тюрінга, які застосували математичну абстракцію для опису алгоритмів. Лямбда-числення згодом здійснило вплив на проектування мов програмування.

1940-і рр. – створюються перші електричні, двійкові комп'ютери. Вважається, що першу мову програмування високого рівня – Plankalkül розробив Конрад Цузе в період 1943 – 1945 рр. але в той час вона не була реалізована. Реалізацією мови зайнялися і здійснили лише в 1998-2000 роках.

Першою широковживаною компільованою мовою став розроблений групою Джона Бекуса Fortran, анонсований у 1954 році та випущений у 1957 для ІВМ 704.

1958 р. – у MIT (Массачусетський технологічний інститут) розробили LISP – першу функційну мову, яка понад 25 років домінувала у програмуванні задач штучного інтелекту.

1964 р. – створено спрощену мову BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) для навчання програмуванню студентів, які переважно спеціалізувалися у вільних мистецтвах, а не технічних науках.

1971 р. – Ніклаус Вірт опублікував опис мови Pascal, яка у 70-их стала загальновживаною для навчання студентів.

1972 р. – Деніс Річі розробив у Bell Labs мову C. Тоді ж створено інтерпретатор мови Пролог – першої і найвідомішої мови логічного програмування. Алан Кей у Xerox PARC розробив першу широко вживану об'єктно-орієнтовану мову – Smalltalk.

1975 р. – в Массачусетському технологічному інституті описано спрощений діалект мови Лісп – Scheme.

1984 р. – з метою об'єднання різних діалектів Ліспу створено Common Lisp. Випущено MATLAB. 

1985 р. – Б'ярн Страуструп опублікував реалізацію мови C++.

1987 р. –  створено Perl.

1990 р. – з’являється мова функціонального програмування Haskell.

1991 р. – створено Visual Basic і опубліковано Python.

1992 р. – випущено Oracle 7 з підтримкою PL/SQL.

1995 р. – Sun Microsystems випустила Java, Netscape – JavaScript, тоді ж створено PHP і Ruby.

2001 р. – створено мову C#.

2007 р. – компанією Google розпочато розробку мови Go.

2010 р. – компанією JetBrains розпочато розробку мови Kotlin.

2014 р. – компанією Apple преставлено мову Swift.

Діаграма нижче демонструє хронологію появи цих мов програмування.