Результати V Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

Конференція
Результати V Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

5-7 червня 2016 року відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

5-7 червня 2016 року, зусиллями кафедри вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (завідувач – к.ф.-м.н., доцент Федонюк А.А.) було проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Математика. Інформаційні технології. Освіта»

Актуальність і значимість такого тематичного і важливого наукового заходу підтверджується широким географічним і кількісним представництвом учасників конференції. У заході взяли участь представники 42 установ з 8-ми країн світу. Були представлені доповіді з України, Польщі, Білорусі, США, Сербії, Німеччини, Португалії та Великобританії. У роботі конференції взяли також участь представники Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та працівники НАПН України.

Відкрив пленарне засідання конференції завідувач кафедри вищої математики та інформатики СНУ, к.ф.-м.н. Федонюк А.А., який відмітив гостру необхідність проведення конференцій, семінарів, зустрічей вчених, які займаються певною проблематикою для стимулювання розвитку науки.

Непідробну зацікавленість учасників конференції викликали доповіді провідних учених у своїй галузі: д.ф.-м.н. Маслюченка В.К., д.ф.-м.н. Чичуріна О.В., д.ф.-м.н. Пічкура В.В., д.ф.-м.н., професора Провотаря О.І., д.т.н., лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, відмінника освіти України Пасічника В.В., д.соц.ком. Кунанець Н.Е., к.т.н. Костюка В.Є., к.т.н., професора Дем’яненка А.Г. та багатьох інших відомих науковців.

Наукові доповіді на пленарному засіданні розпочав доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Пічкур доповіддю «Про практичну стійкість дискретних систем».

Доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Чичурін з Брестського університету імені Пушкіна ознайомив з цікавою інформацією – про клас аналітичних розв’язків системи, що описує динаміку популяцій бактерій та її візуалізацію. ("The class of analytic solutions of the system, which describes the population dynamics of the bacterial, plasmids and its visualization").

В секції «Інформаційні технології» учасників зацікавила наукова доповідь доктора технічних наук, професора кафедри “Інформаційні системи та мережі” Національного університету “Львівська політехніка”, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, відмінника освіти України Володимира Пасічника «Інформаційно-технологічний супровід соціокомунікаційних проектів в системах “Розумне місто”». Співдоповідачем цієї доповіді виступила доктор наук із соціальних комунікацій Наталія Кунанець, професор кафедри “Інформаційні системи та мережі” національного університету “Лівівська політехніка”.

В секції «Освіта» про особливості використання пакету GeoGebra у системі підготовки майбутнього вчителя математики та інформатики доповіла старший викладач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Валентина Пікалова

Крім того, на секційних засіданнях мали змогу продемонструвати свої здобутки і аспіранти та магістри, що безсумнівно стане неоціненним надбанням у їх подальшій науковій діяльності.

В рамках конференції на базі СНУ імені Лесі Українки з 31 травня по 9 червня проведено науковий семінар «Інноваційні методики навчання з використанням комп’ютерно-орієнтованого середовища».

Організаторами семінару були:

  • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;
  • кафедра вищої математики та інформатики СНУ імені Лесі Українки;
  • центр інноваційних технологій та комп'ютерного тестування СНУ імені Лесі Українки.

Завдяки чудовим можливостям перебування, що забезпечила інфраструктура бази практики університету «Гарт», всі учасники конференції мали можливість плідно попрацювати та гарно відпочити й помилуватись перлиною України – озером Світязь.

Одноголосним рішенням конференції було схвалено проведення такого заходу щорічно із залученням широкого кола аспірантів, магістрів, здобувачів та досвідчених науковців.