Результати VIII Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» (РНАОПМ-2016)

Конференція
Результати VIII Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» (РНАОПМ-2016)

На факультеті інформаційних систем, фізики та математики спільно з хімічним факультетом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Академією імені Яна Длуґоша у м. Ченстохова, Брестським державним технічним університетом проведено VIII Міжнародну наукову конференцію «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» (РНАОПМ-2016).

Конференція проводилася на базі практик «Гарт» СНУ імені Лесі Українки 1-4 червня 2016 року.

Тематичні напрямки роботи були наступні:

Секція 1. Релаксаційно-оптичні процеси, в тому числі фотохімічні  та т.п.

Секція 2. Нелінійно- та акусто-оптичні процеси.

Секція 3. Нові матеріали для оптоелектроніки.

Секція 4. Застосування релаксаційно- та нелінійно-оптичних процесів в технології, промисловості та освіті.

Секція 5. Нові методи та обладнання для релаксаційно- та нелінійно-оптичних явищ та процесів.

Актуальність обраної проблематики для проведення конференції не викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування та розвитку науки на сучасному етапі є зростання ролі наукоємних ідей та застосування набутих знань на практиці. Вже понад десятки років науковці та студентська молодь Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проводять дослідження у галузі фізики твердого тіла.

        У роботі наукової конференції взяли участь відомі науковці України, Польщі, Білорусії, Росії та України: Валах Михайло Якович – чл.-кор. НАН України, професор, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України, старші наукові співробітники Юхимчук Володимир Олександрович – керівник відділу оптики і спектроскопії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Хижун Олег Юліанович – керівник відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, професори Академії імені Яна Длуґоша у м. Ченстохова Кітик Іван Васильович, Пясецький Міхал та інші. Також активну участь проявили молоді науковці Україні, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Луцького національного технічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Ужгородського національного університету, Yanka Kupala Grodno State University, Belarus, Рівненського державного гуманітарного університету, Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАНУ, м. Львів, Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Інституту проблем матеріалознавства імені Францевича НАН України м. Київ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Institute of Physics, J. Dlugosz University Czestochowa, Poland, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Yaroslavl branch of the Institute of physics and technology of RAS Yaroslavl, Gdansk University of Technology Gdansk, Poland, Brest Technical University та ін.

          Робота VIII Міжнародної наукової конференції«Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали»традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як досвідчених так і молодих вчених.

Всього заявлено 101 доповідь, серед них 33 пленарних і 68 стендових.

VIII Міжнародна наукова конференція «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали», відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема наукової конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції була опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.